Thế mạnh của Strategy Asia
 Chiến lược Cạnh tranh
  Chiến lược Đầu tư
  Hệ thống Quản lý
  Marketing & Thương hiệu
 Phát triển Năng lực Nhân viên

Phát triển Năng lực Nhân viên
  Để thành công trong nền kinh tế tri thức, một trong những thách thức lớn nhất của doanh nghiệp chính là năng lực nhân viên.
  Cty Tư vấn Chiến lược & Quản lý Strategy Asia có thế mạnh trong việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển năng lực nhân viên một cách hiệu quả nhất.
  Strategy Asia, với bề dày kinh nghiệm tư vấn trên thị trường Việt Nam, luôn nhấn mạnh vào hệ thống các kỹ năng mang tính thực hành nhằm đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của doanh nghiệp.
  Đội ngũ chuyên gia huấn luyện của Strategy Asia là những người đã và đang giữ các vị trí then chốt ở các Tập đoàn lớn và có thành tích đáng kể trong lĩnh vực mà họ huấn luyện. Họ có khả năng truyền đạt kỹ năng thực hành, vận dụng trên các vấn đề thực tế của doanh nghiệp qua các phương pháp tư vấn & huấn luyện chuyên nghiệp của Strategy Asia.
  Các dịch vụ tư vấn Phát triển Năng lực Nhân viên của Strategy Asia bao gồm:
 Thông tin dự án | Intrazone | Liên hệ