Thế mạnh của Strategy Asia
 Chiến lược Cạnh tranh
  Chiến lược Đầu tư
  Hệ thống Quản lý
  Marketing & Thương hiệu
 Phát triển Năng lực Nhân viên

Marketing & Thương hiệu
  Gắn kết Chiến lược Cạnh tranh với khách hàng là một thách thức lớn đối với các nhà quản lý cao cấp. Theo khảo sát của Strategy Asia, 90% các doanh nghiệp tin rằng họ đang cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho khách hàng trong khi chỉ có 10% khách hàng nghĩ như thế.
  Một Chiến lược Marketing hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp cụ thể hóa Chiến lược Cạnh tranh thành các giá trị thực sự đối với khách hàng thông qua Marketing Mix.
  Strategy Asia giúp các doanh nghiệp phân khúc thị trường và xác định phân khúc tiềm năng nhất ứng với vị thế của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ vượt trội, định giá hiệu quả, thiết kế kênh phân phối và định hướng hữu hiệu cho các hoạt động truyền thông.
  Dựa trên nền tảng Marketing chuyên nghiệp, chúng tôi giúp doanh nghiệp kết nối chặt chẽ hơn với khách hàng mục tiêu thông qua việc phát triển các thương hiệu mạnh. Chúng tôi giúp doanh nghiệp xây dựng Chiến lược Thương hiệu (bao gồm định vị thương hiệu, tính cách thương hiệu, kiến trúc thương hiệu và hệ thống nhận diện thương hiệu) dựa trên các nghiên cứu và phân tích về nhận thức của khách hàng mục tiêu.
  Chiến lược Marketing và Chiến lược Thương hiệu là các yếu tố mang tính quyết định để doanh nghiệp phát triển thị trường, gắn kết khách hàng và gia tăng lợi nhuận.
  Các dịch vụ tư vấn Marketing & Thương hiệu của Strategy Asia gồm:
 


Thông tin dự án | Intrazone | Liên hệ