Thế mạnh của Strategy Asia
 Chiến lược Cạnh tranh
  Chiến lược Đầu tư
  Hệ thống Quản lý
  Marketing & Thương hiệu
 Phát triển Năng lực Nhân viên

Chiến lược Đầu tư
  Đối với một doanh nghiệp, phát triển là bài toán tất yếu nếu không muốn bị loại khỏi "cuộc chơi". Nhằm tạo ra sự phát triển đột phá về doanh thu, lợi nhuận và giá trị Công ty, doanh nghiệp cần phải Đầu tư đúng hướng và hiệu quả.
  Trong nhiều trường hợp, sự Đầu tư dàn trải và thiếu định hướng dẫn đến sự thất bại không thể cứu vãn về mặt Chiến lược.
  Strategy Asia giúp các doanh nghiệp xây dựng Chiến lược Đầu tư hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với Chiến lược Cạnh tranh và các thế mạnh cốt lõi của doanh nghiệp.
  Chúng tôi giúp khách hàng thực hiện nghiên cứu khả thi, phân tích và đánh giá các mô hình Đầu tư, tìm kiếm đối tác Chiến lược và cơ cấu nguồn vốn nhằm đảm bảo hiệu quả Đầu tư.
Các dịch vụ tư vấn Đầu tư của Strategy Asia gồm:
 


Thông tin dự án | Intrazone | Liên hệ